22uF 63V aksiaali elektrolyyttikondensaattori FRAKO (Germany) NOS

€2.50 €2.02
Out of stock
Out of stock
SKU
511-NOS22-63V-FRAKO